Välgörenhetsorganisationer

Lista på alla 90-konton
Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) arbetar med att offentliga
insamlingar sker under betryggande former. Medlemmarna förfogar över post- och bankgirokontonummer, sk. 90- konton. På SFI:s hemsida
www.insamlingskontroll.se finner du intresse- och välgörenhetsorganisationer som är medlemmar i SFI.

Musik
Vill Du ha förslag på verser på ditt minnesblad eller musik till din begravning, kan Du besöka
SBF-hemsida.

Exempel på blankett
Här kan du klicka på länken för att se hur man enkelt fyller i sitt inbetalningskort.

Exempel på postgiro.

Exempel på bankgiro.
 
Bildutsnitt från minnesblad.

De vanligast fonderna hos oss 

 Alzheimerfonden pg:90 11 19-8
Bg: 901-11 98
tel: 046-30 41 50
   
  
 Astma o Allergiförbundet pg: 90 03 74-0
tel: 08-506 28 200
   
  
 Barncancerfonden pg: 90 20 90-0
tel: 08-584 20 900
   
  
 Cancerforskningsfonden(Umeå) pg: 68 44 46-8
tel: 090-785 28 54
        
  
 Cancer & Trafikskadefonden pg: 90 05 46-3
tel: 08-522 00 100
   
  
 EFS-Mission pg: 90 09 90-3
tel: 018-16 98 00
 
  
 Hjärnfonden pg: 90 11 25-5
tel: 020-523 523
 
  
 Hjärt och Lungfonden pg: 90 91 92-7
tel: 0200-882 400
    
 Hörselskadades Riksförbund pg: 90 00 73-8
tel: 0270-425 810
   
 Lutherhjälpen pg: 90 02 56-9
tel: 018-16 95 00
 
 
 Läkare Utan Gränser pg: 90 06 03-2
tel: 08-556 09 810
 
 
 Medicinsk forskning Skellefteå lasarett
pg: 444 81 29-9
tel: 0910-77 10 00
 
 Medicinsk forskning Umeå universitet
pg: 95 06 13–0
bg: 950–6130
tel: 090 - 786 59 51
 
 Rädda Barnen Riksförbund
pg: 90 20 03-3
tel: 020-525 200
 
 Strokeförbundet
pg: 90 05 30-7
tel: 08-721 88 20
 
 Vi skogen
pg: 90 05 08-3
tel: 08-657 47 30
 
 AHS Viool
bg: 5728-3061
tel: 0910-77 15 05